101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế

DHB Design là đơn vị có nhiều năm tư vấn thiết kế trường mầm non, các bạn hãy tham khảo các mẫu thiết kế đẹp đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Chúng tôi có kinh nghiệm triển khai thiết kế trường mầm non chuẩn quốc tế, mầm non công lập, tư thục. Với đội ngũ kiến trúc sư giầu kinh nghiệm, tài năng được khách hàng tin tưởng đánh giá cao.

Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn những ý tưởng thiết kế trường mầm non chuẩn, đẹp nhất, các bạn có nhu cầu có thể tham khảo và liên hệ với chúng tôi để tư vấn.

Thông tin về kiến trúc sư thiết kế trường mầm non

Về lĩnh vực thiết kế trường mầm non, đòi hỏi kiến trúc sư có kinh nghiệm cũng như chuyên môn năng lực, hiện tại chúng tôi có kiến trúc sư Phan Đình Kha, ông có nhiều năm kinh nghiệm thiết kế và thi công các dự án tại Đà Lạt, Bình Dương, Đà Nẵng và TPHCM.

Công trình thiết kế trường mầm non ở quận Tân Phú, nằm trong khu đô thị, tiêu chuẩn quốc tế. Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Phan Đình Kha và cộng sự.

TMN HUNG PHU 1 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế

TMN HUNG PHU 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế

Thông tin về kiến trúc sư thiết kế trường mầm non

Về lĩnh vực thiết kế trường mầm non, đòi hỏi kiến trúc sư có kinh nghiệm cũng như chuyên môn năng lực, hiện tại chúng tôi có kiến trúc sư Phan Đình Kha, ông có nhiều năm kinh nghiệm thiết kế và thi công các dự án tại Đà Lạt, Bình Dương, Đà Nẵng và TPHCM.

01鸟瞰 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 02鸟瞰 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 03入口透视 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 4b4762aaac7737c8f542e3422cb403af 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 4f9bb815880abe3f26095af278e2339d 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 04鸟瞰照片.摄影:张超 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 6d6439dfd8bc57dce37ec9798a71c22a 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 53a62574c7302ae636bcd6173edca38b 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 53b4451eb2ef09dc0353f91a7aa2e8ba 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 65e4e3a5884aed70cf6cedfdccc70fb3 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 66a7f04375ea22a49e7fc40afe479561 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 77a988123817687a0463caad3d6a023a 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 86f73aa7a3d64da1ad691fcba3f5ce0a 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 407c5b1a466b4bbfe2aa5bc434303297 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 9017c573d8e4a2929caa5990a74a9a06 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 47600f290010eada36a5d5108c1ec3cb 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 509504b6da294671050ffa03935644fa 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 958720e29818e51ce9d2863cae95f986 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 5578471de8bb8ef07a6ac3cb949de704 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 250415552f99cf4f7ad8268a79be9d00 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế a0b077ce0e47b1982c000401b3829a49 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế a09a473c7c20c1fcb25b51503924b127 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế a5223adccb13e9aca6b60fd1091b1690 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế a9763d37dafa1aa97b859d110acf2a2b 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế ab48a7e8749af94a8aaff9c3c18b3bd1 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế ac14bdb77ae5994f2d9a497c8a77256c 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế ad9ef473fbf2741a5a8e40ea133a8506 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế ae99f3ef3ce977c30949641a86e1bb47 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế b6de0e7ffdac081632d2ca4ef56fafe9 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế bf6ea9200de08d1b903663b2c4a82712 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế c078c6fdd9c1765c8c9d545319389126 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế c18075e46cdd90f24dd634a550305986 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế d9daad448070310af707fcc3e5fe40ae 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế d47e8e76a9b8f91cefffbab46469a4b8 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế fec84120c583a4dec7b8df90cf32350b 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế

Danh mục bài viết

Thiết kế trường mầm non là gì? 

Trong hệ thống giáo dục, trường mầm non đóng vai trò quan trọng nhất, là bước khởi đầu quan trọng trong việc hình thành nhân cách và phát triển tiềm năng cho trẻ nhỏ. Môi trường học tập tại trường mầm non chính là nơi các em khám phá và phát triển đa chiều, bao gồm cả thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ, từ những bước chập chững đầu đời.

Thách Thức Trong Thiết Kế Trường Mầm Non:

Trường mầm non là ngôi trường đầu tiên mà trẻ em tiếp xúc, đánh dấu sự chuyển đổi lớn từ việc rời xa tay của ông bà hay cha mẹ để thích nghi với môi trường mới. Sự thay đổi đột ngột này có thể tạo ra tình trạng hoang mang và chán nản cho trẻ, ảnh hưởng đến sự hứng thú và tinh thần tích cực của họ.

Quan Trọng Của Thiết Kế Nội Thất Trường Mầm Non:

Thiết kế nội thất cho trường mầm non đòi hỏi sự cân nhắc tỉ mỉ từ mỗi cơ sở đào tạo. Mục tiêu là tạo ra không gian học tập và giải trí thoải mái, thân thiện và hấp dẫn cho trẻ, giúp họ phát triển toàn diện từ giai đoạn đầu đời.

Mềm mại, uyển chuyển: Tạo không gian học chơi linh hoạt và thoải mái cho trẻ.

Hiện đại và đẹp: Thiết kế trang nhã và hiện đại, thu hút sự chú ý của trẻ.

Định Hình Trường Mầm Non: Thiết kế trường mầm non không chỉ là xây dựng cơ sở vật chất mà còn là tạo lập một môi trường giáo dục chất lượng. Trường mầm non đóng vai trò lớn trong việc hình thành nhân cách và tiềm năng của trẻ em, là nền tảng quan trọng để chúng phát triển toàn diện.

Tầm Quan Trọng của Thiết Kế Hiện Đại:

Tối đa hóa tiềm năng: Thiết kế tạo điều kiện cho trẻ phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Xây dựng niềm tin: Thiết kế đẹp và hiện đại xây dựng niềm tin của phụ huynh đối với nhà trường.

thiet ke truong mam non 2 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế
Một thiết kế trường mầm non có sự mềm mại, đẹp uyển chuyển không gian học chơi của bé được phát huy tối đa

thiet ke truong mam non 1 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non 3 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non 4 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non 6 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non 8 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non 11 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non 13 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế

thiết kế trường mầm non
thiết kế trường mầm non đẹp hiện đại

truong mam non e1622804763983 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non mamnon16 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế truong mam non mau giao quoc te anhto11 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế

thiet ke truong mam non dep 4 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non dep 2 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non da nang 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non 38750 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non 2 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non 6 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non 9 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non 10 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke noi that truong mam non nha tre 1 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke phong hoc truong mam non tu thuc nho 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke noi that truong mam non chuan quoc te 2 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke noi that truong mam non chuan quoc te 1 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke noi that truong mam non 8 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke noi that phong hoc truong mam non dep 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non dep 9 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non dep 8 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non mamnon3 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non mamnon5 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non mamnon6 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non mamnon8 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế

Tiêu chuẩn thiết kế trường mầm non phổ biến hiện nay

Trường mầm non đóng vai trò quan trọng, là nơi gửi gắm niềm tin và tương lai của trẻ. Việc thiết kế phải đáp ứng các tiêu chuẩn là không thể phớt lờ.

1. Tiêu Chuẩn Thiết Kế Phòng Giáo Dục Thể Chất:

Diện tích không dưới 60m2, cung cấp 2m2/trẻ cho không gian vận động.
Thiết kế khuyến khích trẻ tham gia hoạt động vận động và học tập.

2. Tiêu Chuẩn Thiết Kế Bếp Ăn:

Phòng ăn với diện tích từ 0,3m2 đến 0,35m2/trẻ.
Phân chia rõ ràng giữa khu vực nấu và khu vực ăn.
Thiết kế để thuận lợi cho việc phục vụ thức ăn cho trẻ.

3. Tiêu Chuẩn Thiết Kế Phòng Học:

Diện tích từ 1,5 – 1,8m2/trẻ.
Phòng sáng sủa, rộng rãi, tránh cảm giác ngột ngạt.
Trang bị đầy đủ tiện nghi và đồ dùng hỗ trợ học tập.

4. Tiêu Chuẩn Thiết Kế Phòng Ngủ:

Diện tích từ 1,2m2 đến 1,5m2/trẻ.
Phòng tạo môi trường yên tĩnh cho giấc ngủ.
Trang bị đồ nội thất an toàn và thoải mái.

5. Tiêu Chuẩn Thiết Kế Sân Chơi:

Kết nối với phòng học và có rào chắn an toàn.
Đa dạng các trò chơi phù hợp với lứa tuổi.
Thiết kế để dễ quan sát và kiểm soát trẻ.

6. Tiêu Chuẩn Thiết Kế Nhà Vệ Sinh:

Khu vực vệ sinh khép kín và gần phòng sinh hoạt chung.
Diện tích từ 0,4m2 đến 0,6m2/trẻ.
Trang bị đầy đủ vật dụng và bảo đảm sự an toàn.

7. Tiêu Chuẩn Thiết Kế Khuôn Viên Trường Học:

Khuôn viên thoáng mát, có cây cỏ và hoa lá.
Tường và cổng an toàn để bảo vệ trẻ.
Đảm bảo các khu vực đáp ứng đủ nhu cầu của trẻ.

8. Tiêu Chuẩn Thiết Kế Sân Vườn:

An toàn với đồ chơi có độ an toàn cao.
Đa dạng các khu vực chơi và hoạt động.
Kết hợp các hoạt động giáo dục như khu vườn rau.

Thiết kế trường mầm non theo các tiêu chuẩn trên không chỉ đảm bảo an toàn mà còn tạo ra môi trường học tập và chơi đầy sáng tạo, thú vị cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.

Thiết kế trường mầm non

Thiết kế trường mầm non

thiet ke truong mam non 19 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non 18 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non 17 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke noi that truong mam non chuan quoc te 1 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế

Thiết kế trường mầm non

thiet ke truong ma non viet architect group 800x385 1 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế

293cdb2281b08fa3cc8877696224279c 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke san truong mam non 4 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke san vuon truong mam non 1 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke san vuon truong mam non 3 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế

thiet ke truong mam non 18 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế

 thiet ke noi that truong mam non chuan quoc te 1 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non 6 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế

Thiết Kế Nhà Bếp Trường Mầm Non: Đảm Bảo An Toàn và Sức Khỏe

Việc thiết kế nhà bếp trường mầm non đòi hỏi sự chú ý đặc biệt để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe của học sinh nhỏ. Dưới đây là các tiêu chuẩn cần tuân theo:

Tách Biệt và Ngăn Cách:

Nhà bếp cần được tách biệt với các khu vực như trường học, khu vui chơi, hay nhà vệ sinh để tránh nguy cơ ô nhiễm và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm:

Đảm bảo nhà bếp sạch sẽ, vệ sinh, và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe của trẻ nhỏ.

Thiết Bị và Trang Thiết Bị:

Chọn lựa và bố trí thiết bị một cách hợp lý để đáp ứng nhu cầu của trường mầm non.
Đảm bảo các thiết bị đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Không Gian Rộng Rãi:

Cung cấp không gian đủ rộng cho nhân viên làm việc thoải mái và hiệu quả.
Đảm bảo không gian thoải mái và tiện nghi cho hoạt động nấu nướng.

An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy:

Trang bị các thiết bị bảo vệ phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn cho nhân viên và trẻ em trong trường.

Tiết Kiệm Năng Lượng và Nước:

Thiết kế nhà bếp để tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa sử dụng các nguồn năng lượng.
Tích hợp giải pháp tiết kiệm nước vào thiết kế để giảm tác động đến môi trường.

Môi Trường Thân Thiện:

Đảm bảo nhà bếp được thiết kế để duy trì môi trường trong lành, vệ sinh, và thân thiện với con người.

Với các tiêu chuẩn này, việc thiết kế nhà bếp trường mầm non không chỉ đảm bảo an toàn thực phẩm mà còn tạo ra một môi trường làm việc và học tập tích cực.

Những lưu ý cần nhớ khi tiến hành thiết kế trường mầm non

Mỗi không gian đòi hỏi thiết kế riêng biệt, đặc biệt khi xem xét trường mầm non. Đây là môi trường trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất và tâm hồn của trẻ nhỏ, vì vậy, yếu tố an toàn, thân thiện và phù hợp với mục tiêu giáo dục là điều cần quan tâm hàng đầu.

Khi tiến hành thiết kế nội thất cho trường mầm non, có một số điểm cần lưu ý để đảm bảo rằng không gian học tập và vui chơi cho trẻ nhỏ được xây dựng một cách tinh tế và hiệu quả. Mỗi không gian đều cần có một hướng thiết kế riêng biệt, đặc biệt với những không gian đặc thù như nhà trẻ. Lý do là vì đây là nơi trực tiếp tiếp xúc với cả cơ thể và tâm hồn non nớt của các bé.

Sự an toàn và gần gũi là điều quan trọng, tạo ra môi trường phù hợp với mục tiêu giáo dục và đảm bảo bé sẽ luôn sẵn lòng đến lớp mỗi ngày.

Về cơ bản, mọi thứ bên trong mầm non đều có thể gây ảnh hưởng tới nhận thức của trẻ, do đó cần thiết kế khoa học, thông minh để hình thành cho trẻ tư duy tốt nhất. Một ngôi trường đạt chuẩn quốc gia khi thiết kế cần lưu ý một số điều sau đây:

Thiết kế trang trí phòng học đầy màu sắc sinh động

Việc thiết kế không gian cho trường mầm non đòi hỏi sự chú ý riêng biệt để đảm bảo an toàn và phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Dưới đây là các điểm cần lưu ý để xây dựng không gian học tập và giải trí một cách thông minh và hiệu quả:

Mỗi Không Gian Đều Đặc Biệt:

Đối với trường mầm non, mỗi không gian cần được thiết kế riêng biệt vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thể chất và tâm hồn của trẻ. An toàn, thân thiện, và phù hợp với mục tiêu giáo dục là ưu tiên hàng đầu.

Thiết Kế Phòng Học Màu Sắc và Sinh Động:

Sử dụng màu sắc rực rỡ để kích thích tâm trạng và tư duy của trẻ.
Màu sắc cũng đóng vai trò quan trọng trong phát triển tâm lý và nhận thức của trẻ, thúc đẩy sự tò mò và khám phá.

Đồ Chơi và Trang Trí Ngộ Nghĩnh:

Sử dụng đồ chơi và trang trí ngộ nghĩnh, lạ mắt để mang lại niềm vui và hứng thú cho trẻ.
Hỗ trợ sự phát triển giác quan và tăng cường quá trình học tập.

Không Gian Học Tập Thông Minh:

Sử dụng bàn ghế thông minh có thể điều chỉnh để phù hợp với cơ thể từng trẻ.
Đảm bảo không gian học tập thoải mái, linh hoạt, và an toàn cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.

Sân Trường Như Công Viên Vui Chơi:

Thiết kế sân trường như một công viên vui chơi để kết hợp giữa học tập và giải trí.
Tạo môi trường ngoại trời thú vị, khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động vui chơi.

Hình Ảnh 3D Độc Đáo:

Sử dụng hình ảnh 3D sinh động để kích thích tư duy và sự sáng tạo của trẻ.
Giúp tạo ra môi trường học tập tương tác và thú vị.

Tuân Thủ Chuẩn An Toàn và Chuẩn Giáo Dục:

Đảm bảo nội thất và không gian đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn.
Tuân thủ chuẩn diện tích và thiết kế phù hợp với độ tuổi và chương trình giáo dục.

Đảm Bảo Tiến Độ Thi Công:

Kiểm soát tiến độ thi công để đảm bảo rằng ngôi trường được tạo ra trong an toàn và hiệu quả, không ảnh hưởng đến hoạt động của trường.

Với việc xem xét kỹ lưỡng và áp dụng các nguyên tắc khoa học trong thiết kế nội thất trường mầm non, chúng ta có thể tạo ra một môi trường học tập và giáo dục thú vị, an toàn và phát triển cho trẻ nhỏ.

truong mam non mau giao quoc te cong truong viet my quan 2 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non mamnon21 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế thiet ke truong mam non mamnon27 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế

Xu hướng xây dựng và thiết kế trường mầm non: 

Thiết kế trường mầm non bởi mô hình Montessori

Phương pháp giáo dục Montessori du nhập vào Việt Nam chưa lâu song đã nhận được sự tin tưởng của rất nhiều bậc phụ huynh. Các loại đồ chơi, thiết bị dụng cụ dạy học (gọi chung là giáo cụ Montessori) cần được áp dụng đúng chuẩn quốc tế. Phần lớn, mỗi lớp học sẽ có một bộ giáo cụ khác nhau nhằm luyện tập các kỹ năng cho trẻ, bao gồm: văn hóa, giác quan, kỹ năng sống,ngôn ngữ, địa lý, toán học,…Sắp xếp nội thất tác động rất lớn tới phương pháp giáo dục này, để thuận tiện cho trẻ nên lựa chọn và bố trí nội thất vừa tới với trẻ . Trẻ sẽ tự chủ động đi đến nơi chứa vật dụng khi học tập và vui chơi, sau khi dùng xong sẽ cất lại vị trí cũ.

thiet ke truong mam non hon 2 tang 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế

Thiết kế trường mầm non bởi mô hình STEAM

STEAM là một chương trình giảng dạy dựa trên trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng liên quan đến (các lĩnh vực) kỹ thuật,khoa học, công nghệ và toán học – theo cách tiếp cận liên môn (interdisciplinary). STEAM giúp trẻ biết cách thực hành các kiến thức vào cuộc sống. STEAM giúp trẻ có khả năng tư duy khoa học, giải quyết các hành vi có cơ sở và phân tích chặt chẽ.

thiet ke truong mam non mamnon2 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế

Thiết kế trường mầm non bởi mô hình Reggio Emilia

Phương pháp tiếp cận Reggio Emilia quan điểm mỗi đứa trẻ đều hàm chứa trong nó những tiềm ẩn nhất định  và sẽ được bộc lộ tự nhiên nếu có sự hướng dẫn của giáo viên.Về không gian, trường mầm non theo phương pháp giáo dục Reggio Emilia cần không gian thoáng rộng để trẻ có thể tự do sáng tạo và phát triển. Với phương pháp này, trẻ tham gia học tập và tìm hiểu với môi trường xung quanh một cách chủ động. 

mau truong mam non dẹp 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế

Ý nghĩa của việc thiết kế trường mầm non:

Góp Phần Hình Thành Môi Trường An Toàn:

Trong giai đoạn đầu đời tại trường mầm non, trẻ nhỏ thường cảm thấy rụt rè và lạ lẫm. Thiết kế đúng chuẩn không chỉ mang đến không gian vui chơi mà còn đảm bảo an toàn, giúp trẻ thoải mái khám phá môi trường mới.

Xây Dựng Niềm Tin từ Phụ Huynh:

Đáp ứng chất lượng giáo dục là quan trọng, nhưng để thu hút niềm tin của phụ huynh, trường mầm non cũng cần chú ý đến các tiêu chí khác như an toàn, tiện nghi, sạch sẽ và khoa học. Sự chú trọng này giúp tạo dựng niềm tin vững chắc từ phía phụ huynh.

Tạo Môi Trường Phát Triển Toàn Diện:

Thiết kế nội thất đẹp với trang thiết bị và tiện nghi không chỉ làm đẹp không gian mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

Ngôi trường như vậy mang lại cơ hội cho trẻ phát triển cả về trí tuệ và thẩm mỹ.

Chú trọng vào thiết kế không chỉ làm cho trường mầm non trở thành nơi an toàn và thân thiện mà còn là môi trường khuyến khích sự phát triển đa chiều của trẻ nhỏ.

thiet ke truong mam non mamnon7 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế

Nguyên tắc cần phải nhớ khi thiết kế trường mầm non:

Về kiểu dáng trường học 

Kiểu dáng nội thất của trường mầm non nên lấy ý tưởng từ những loại hình học những con vật ngộ nghĩnh đáng yêu như búp bê, tàu thủy, ô tô, bút chì…Những thứ quen thuộc với các bé sẽ khiến chúng cảm thấy gần gũi hơn và kích thích sự khám phá.

Về Màu sắc trường học 

Nội thất trường mầm non được thiết kế có sự pha trộn đa dạng sắc màu, vừa để tăng tính thẩm mỹ giúp trẻ nhận biết được thế giới màu sắc xung quanh.

Bố trí đồ dùng, dụng cụ

Đồ dùng, dụng cụ dành cho các bé phải là những thứ an toàn với thiết kế ngộ nghĩnh, dễ thương. Sự đáng yêu từ các con vật sẽ mang đến không gian cổ tích, nhí nhảnh cho trẻ, làm nguồn cảm hứng cho trẻ học tập và vui chơi.

Thiết kế nội thất trường mầm non nên ưu tiên sử dụng chất liệu được làm bằng gỗ, tránh dùng các vật liệu sắc nhọn gây nguy hiểm. Cách bố trí phải khoa học, thuận lợi cho các bé dễ sử dụng và tương tác với giáo viên .

Biến hóa sân chơi thành một khu vui chơi cho trẻ:

Nguyên tắc thiết kế là điều quan trọng mà mọi trường mầm non đều cần tuân theo để đáp ứng chuẩn quốc gia. Dưới đây là bốn nguyên tắc cơ bản trong thiết kế trường mầm non:

Số lượng học sinh:

Lớp nhà trẻ:Từ 3 – 6 tháng: mỗi lớp 15 bé
Từ 7-12 tháng: mỗi lớp 18 bé
Từ 13- 18 tháng: mỗi lớp 20 bé
Từ 19-24 tháng: mỗi lớp 22 bé
Từ 25-36 tháng: mỗi lớp 25 bé
Lớp mẫu giáo:Từ 3 – 4 tuổi: mỗi lớp 25 bé
Từ 4 – 5 tuổi: mỗi lớp 30 bé
Từ 5 – 6 tuổi: mỗi lớp 35 bé Tuy nhiên, số lượng bé cần hạn chế để đảm bảo chất lượng chăm sóc và giáo dục.

Bán kính phục vụ:

Các tỉnh đồng bằng: 500 – 800m.
Các tỉnh miền núi và trung du: 800 – 1000m.

Khu đất xây dựng:

Lựa chọn khu đất rộng rãi, thoáng đãng.
Các phòng (phòng học, phòng ăn, phòng sinh hoạt, phòng ngủ) cần có ánh sáng tự nhiên và thông thoáng. Tránh cửa sổ hướng Tây để ngăn nắng nóng mùa hè.
Các tòa nhà tối đa 2 tầng, với chiều cao mỗi phòng từ 3,3 – 3,6m.
Phòng âm nhạc và thể dục thể thao cao 3,9m.
Hành lang cao 2,5m.
Thiết bị vệ sinh phù hợp với từng nhóm lớp.
Cầu thang có độ dốc khoảng hơn 20 độ.

Phân loại không gian:

Khối nhóm lớp: Thông thoáng, đủ ánh sáng.
Khối hành chính quản lý: Thuận tiện cho quản lý lớp học và gặp gỡ phụ huynh.
Khối phục vụ: Nhà bếp tiêu chuẩn 1 chiều, vị trí cuối hướng gió.

Quy trình tư vấn thiết kế thi công trường mầm non

Để đạt được một thiết kế nhà trẻ tư nhân theo mong muốn, quá trình thiết kế và thi công cần tuân theo các quy trình cụ thể. Dưới đây là ba bước quan trọng trong quy trình tư vấn thiết kế trường mầm non:

Quy trình thiết kế trường mầm non

Quy trình này bao gồm hai giai đoạn chính: khảo sát hiện trạng và ký hợp đồng thiết kế.

Để khảo sát hiện trạng công trình, các bước cần thực hiện như sau:

Hẹn gặp khách hàng để thực hiện khảo sát thực tế về mặt bằng.

Tiến hành đo đạc chi tiết mặt bằng công trình và chụp ảnh để lưu giữ.

Lập bảng phân tích và đánh giá công trình xây dựng.

Tham khảo ý kiến của chủ đầu tư.

Dựa trên số liệu và yêu cầu của chủ đầu tư, lên ý tưởng thiết kế.

Lập bản hợp đồng thiết kế sơ bộ.

Sau khi hoàn thành khảo sát hiện trạng, bước tiếp theo là thống nhất ý tưởng thiết kế và ký hợp đồng. Theo điều khoản hợp đồng, khách hàng sẽ thanh toán trước 50% tổng chi phí.

Quy trình chuẩn bị hồ sơ thiết kế sơ bộ

Trong giai đoạn này, chuẩn bị hồ sơ thiết kế sơ bộ bao gồm các công đoạn sau:

Quy hoạch tổng thể mặt bằng và giao thông.

Phân chia cụ thể các không gian chức năng.

Tính toán diện tích mặt bằng để bố trí nội thất và phối cảnh không gian.

Lập thiết kế sơ bộ cho mặt cắt, mặt đứng.

Tạo phối cảnh 3D ngoại thất của trường mầm non tư thục nhỏ.

Thiết kế sơ bộ mặt bằng trần và sàn.

Liệt kê danh sách nội thất cần mua và nội thất cần thi công.

Xin giấy phép xây dựng và chuẩn bị cho giai đoạn thi công.

Quy trình thiết kế và thi công trường mầm non

Quy trình này bao gồm tạo ra tám bản vẽ cụ thể:

Bản vẽ kiến trúc: Bao gồm mặt bằng, mặt đứng và các chi tiết khác.

Bản vẽ trần và sàn nhà: Thể hiện mặt bằng trần và sàn chi tiết.

Bản vẽ hệ thống điện: Chứa thông tin vị trí tủ điện, công tắc, ổ cắm và bóng đèn.

Bản vẽ hệ thống cửa và vách ngăn: Xác định vị trí cửa và vách ngăn chi tiết.

Bản vẽ thiết bị kỹ thuật: Bố trí camera, điều hòa, báo cháy, và các thiết bị khác.

Bản vẽ bếp: Thể hiện ống thoát mùi, hệ thống bể chứa, và các thiết bị khác.

Bản vẽ nội thất: Chi tiết nội thất cho từng phòng.

Bản vẽ spec: Liệt kê các nguyên vật liệu và nội thất cần sử dụng.

Khi hoàn thành bản vẽ thiết kế, khách hàng sẽ thanh toán phần còn lại (50%)

Những mẫu, ý tưởng thiết kế trường mầm non chuẩn, đẹp: 

Khuôn viên vui chơi sáng tạo

Khuôn viên vui chơi sáng tạo

1001 mau thiet ke truong mam non dep dat chuan quoc te 24746 1 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế

1001 mau thiet ke truong mam non dep dat chuan quoc te 24746 2 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế 101+ Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp tiêu chuẩn quốc tế

Tông màu được ứng dụng một cách hòa hòa khoa học và cực kỳ thẩm mỹ

Tông màu được ứng dụng một cách hòa hòa khoa học và cực kỳ thẩm mỹ

Công ty thiết kế trường mầm non uy tín:

Nếu bạn đang có dự định xây dựng hoặc mở mới trường mầm non mà đang phân vân về thiết kế . Hãy đến với chúng tôi, công ty chúng tôi với đội ngũ kiến trúc sư dồi dào kinh nghiệm, họa viên trình độ chuyên nghiệp có nhiều năm chinh chiến trong nghề thiết kế trường học mầm non, trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc tế.

Công ty hàng đầu về thiết kế nội thất cho trường mầm non tại Hà Nội

Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất cùng hơn 1000 dự án đã hoàn thành tại miền Bắc, DHB Design đã khẳng định uy tín của mình với phương châm “Uy tín tạo nên chất lượng”. Chúng tôi hoạt động dựa trên quy trình chuyên nghiệp để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Cam kết của DHB Design:

Trong lĩnh vực thiết kế nội thất trường mầm non, khách hàng luôn quan tâm đến Thẩm Mỹ – Chất lượng – Tính bền vững của dự án. DHB Design luôn nỗ lực đạt được sự hoàn hảo trong cả ba tiêu chí này.

Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và cam kết cụ thể như sau:

Không giới hạn số lần chỉnh sửa thiết kế cho đến khi khách hàng hoàn toàn hài lòng.

Sẵn sàng hoàn trả chi phí thiết kế nếu khách hàng không thấy hài lòng với kết quả.

Chất lượng sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn cao, với giá 10% tốt hơn so với thị trường nhờ vào sự hỗ trợ từ các chuyên gia. Chúng tôi tối ưu hóa quy trình với máy móc hiện đại và công nhân có chuyên môn cao.

Đội ngũ dịch vụ khách hàng hàng đầu kết hợp với chính sách bảo hành dài hạn 10 năm và dịch vụ hậu mãi kéo dài mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Dưới đây là một số mẫu thiết kế nội thất trường mầm non độc đáo và ấn tượng, đảm bảo chất lượng đạt chuẩn cao.

Nếu bạn đang có nhu cầu thiết kế nội thất hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với DHB Design qua hotline 0989 149 805 để được hỗ trợ sớm nhất.

Chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

Các dự án thiết kế trường mầm non đã thực hiện

– Thiết kế cải tạo trường mầm non quốc tế Horizon Kids Academy ( Horizon International Kids Academy) – 98 Tô Ngọc Vân, Quận Tây Hồ, Hà Nội

–  Trường mầm non Alpha – Thụy Khuê  – Số 282D Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

– Thiết kế Trường mầm non Happy Me Preschool – Tây Hồ  – Pakexim 2, Ngõ 15, An Dương Vương, Quận Tây Hồ, Hà Nội

– Thiết kế trường mầm non Hướng Dương – Thanh Khê, Đà Nẵng

– Thiết kế dự án trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế Quận Gò Vấp, diện tích 300m2, gồm 5 tầng.

Kết luận

Như vậy, toàn bộ thông tin về thiết kế trường mầm non đã được giải đáp với bài viết trên đây. Mong rằng trong thời gian sớm nhất, ngôi trường mầm non của bạn sẽ có một diện mạo mới vừa đẹp mắt lại có giá trị cao khi sử dụng.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời