Kiểm định nhà xưởng – Chứng nhận chất lượng an toàn chịu lực nhà xưởng

Kiểm định nhà xưởng – Đánh giá chất lương, độ an toàn & cấp giấy chứng nhận được thực hiện bởi Zena, công ty có năng lực và kinh nghiệm triển khai kiểm định công trình toàn quốc.

Dưới đây là các quy định quan trọng về kiểm định nhà xưởng mà cần tuân thủ khi thực hiện thi công bất kỳ dự án xây dựng nào. Hoạt động kiểm định kết cấu nhà xưởng là việc kiểm tra và xác định chất lượng của nhà xưởng, các bộ phận công trình hoặc dự án xây dựng so với yêu cầu thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm, kết hợp ghi nhận đánh giá:

Mục tiêu kiểm định:

Đảm bảo rằng công trình xây dựng đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn, và tuân thủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Thực hiện kiểm định:

Cần tuân thủ các quy định về thời gian và phạm vi kiểm định theo kế hoạch đã định.

Chấp hành quy chuẩn và tiêu chuẩn:

Sản phẩm và quy trình xây dựng phải tuân thủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến ngành công nghiệp và loại công trình cụ thể.

Sử dụng thiết bị kiểm định:

Cần sử dụng thiết bị và công cụ kiểm định phù hợp để thực hiện kiểm tra và thí nghiệm chất lượng.

Ghi nhận đánh giá:

Kết quả kiểm định cần được ghi nhận một cách chi tiết, đáng tin cậy và được bảo quản đầy đủ để có thể tra cứu và thẩm định sau này.

Thực hiện các biện pháp sửa chữa:

Nếu phát hiện bất kỳ sự không tuân thủ nào đối với quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn, cần thực hiện biện pháp sửa chữa để đảm bảo rằng công trình đáp ứng các yêu cầu.

Làm việc với các cơ quan có thẩm quyền:

Cần tuân thủ các quy định về báo cáo và cấp phép kiểm định cho các công trình cần phê duyệt từ các cơ quan có thẩm quyền.

Bảo trì hồ sơ kiểm định:

Cần duy trì hồ sơ kiểm định của các công trình để có thể kiểm tra lại và bảo trì chất lượng theo thời gian.

Hợp tác với các bên liên quan:

Cần hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia, kỹ sư, và các bên liên quan khác để đảm bảo rằng kiểm định được thực hiện một cách hiệu quả và đầy đủ.

connect background Kiểm định nhà xưởng - Chứng nhận chất lượng an toàn chịu lực nhà xưởng Kiểm định nhà xưởng - Chứng nhận chất lượng an toàn chịu lực nhà xưởng

Danh mục bài viết

Kiểm định nhà xưởng là gì?

Kiểm Định Nhà Xưởng là quá trình kiểm tra và xác định chất lượng của nhà xưởng, các bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng so với các yêu cầu được đề ra trong thiết kế và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật. Quá trình này bao gồm việc thực hiện thí nghiệm cùng với việc ghi nhận và đánh giá tình trạng hiện tại thông qua quan sát trực quan.

Kiểm định kết cấu nhà xưởng là gì?

Qui trình thực hiện – Kiểm định Kết Cấu Nhà Xưởng

Theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đơn vị kiểm định xây dựng thực hiện khảo sát sơ bộ công trình cần kiểm định.
Lập đề cương và dự toán thực hiện kiểm định.
Tiến hành kiểm định và thu thập số liệu tại hiện trường khi Chủ đầu tư đồng ý với đề cương và dự toán kiểm định.
Xử lý số liệu tại văn phòng và đưa ra kết quả báo cáo trong thời gian đã thỏa thuận.

Mục đích kiểm định kết cấu

Kiểm định kết cấu công trình để kiểm tra khả năng chịu lực và đánh giá độ an toàn của công trình.
Kiểm định để xác định khả năng chịu lực khi công trình chuẩn bị nâng tầng, thay đổi công năng, hoàn công, và trong trường hợp sự cố như nứt, nghiêng, lún sụt, hoặc cháy.
Nội dung thực hiện

Kiểm định kết cấu bê tông cốt thép

Kiểm tra các khuyết tật và hư hỏng của công trình như nứt, thấm, bong tróc.
Kiểm tra kích thước tổng thể của công trình và kích thước hình học của các cấu kiện như móng, cột, dầm, và sàn.
Kiểm tra cường độ bê tông của các cấu kiện như cột, dầm, và sàn.
Kiểm tra số lượng và đường kính cốt thép của các cấu kiện cột, dầm, và sàn.
Kiểm tra cường độ của cốt thép trong các cấu kiện cột, dầm, và sàn.
Kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ cho các cấu kiện cột, dầm, và sàn.
Kiểm tra độ võng của dầm và sàn.
Kiểm tra độ thẳng đứng của cột.
Kiểm tra độ nghiêng tổng thể của công trình.
Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực của công trình.
Kiểm tra và đánh giá độ an toàn của công trình.

Kiểm định kết cấu thép

Kiểm tra các khuyết tật và hư hỏng của công trình như nứt, thấm, bong tróc.
Kiểm tra kích thước tổng thể của công trình và kích thước hình học của các cấu kiện như móng, khung thép.
Kiểm tra cường độ của cốt thép trong khung kèo.
Kiểm tra số lượng, chất lượng liên kết bu lông và mối hàn ở các mắt liên kết.
Kiểm tra độ võng của khung kèo.
Kiểm tra độ thẳng đứng của cột.
Kiểm tra độ nghiêng tổng thể của công trình.
Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực của công trình.
Kiểm tra và đánh giá độ an toàn của công trình.

Tiêu chuẩn thực hiện

TCVN 4453 – 1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Qui phạm thi công và nghiệm thu.
TCVN 2737:1995: Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế.
TCVN 5574 : 2012: Tiêu chuẩn thiết kế bê tông và bê tông cốt thép.
TCVN 5575 : 2012: Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.
TCXDVN 9381 : 2012: Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà.
TCXDVN 239 : 2006: Bê tông nặng, chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình.
TCVN 9334 : 2012 : BT nặng – phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy.
TCVN 9356 : 2012: Kết cấu BTCT – Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông.
TCVN 9348 : 2012: Bê tông cốt thép – Kiểm tra cốt thép bị ăn mòn – Phương pháp điện thế.
TCVN 9398 : 2012: Công tác trắc địa trong xây dựng – Yêu cầu chung.
TCXDVN 9400 : 2012 – Nhà và công trình dạng tháp – Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa.

TCXD 9360 : 2012: Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học.

Trách nhiệm của công ty kiểm định xây dựng

Lập đề cương công việc bám sát với mục tiêu.
Tiến hành thực hiện công việc theo đúng đề cương đã được xem xét, thống nhất.
Lập báo cáo kiểm định xây dựng.
Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc thực hiện.
Trách nhiệm của chủ sở hữu và người quản lý, sử dụng

Kiểm tra nội dung tổ chức kiểm định công việc đã thực hiện, xem xét tính phù hợp của báo cáo so với nội dung công việc đã thống nhất và quy định của hợp đồng để nghiệm thu kết quả.
Trường hợp báo cáo chưa đạt theo đúng yêu cầu nội dung công việc đã thống nhất thì được quyền yêu cầu công ty kiểm định kiểm tra lại và điều chỉnh theo phù hợp.
Sau khi đồng ý báo cáo thì sẽ sử dụng công trình theo như kiến nghị để công trình đảm bảo an toàn.

Quy trình thực hiện kiểm định tại hiện trường

Vì sao cần kiểm định nhà xưởng?

Việc thực hiện công tác chứng nhận an toàn chịu lực cho công trình nói chung và đặc biệt là cho nhà xưởng sản xuất trong cả nước và quốc tế ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Điều này đồng nghĩa với việc giúp các doanh nghiệp xác minh rằng họ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về hạ tầng vật chất và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình hoạt động sản xuất, từ đó nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.

Việc chứng nhận an toàn chịu lực không chỉ là một cam kết về chất lượng mà còn là bước tiến quan trọng trong việc thể hiện sự tôn trọng đối với sự an toàn của nhân viên và cộng đồng xung quanh.

Đối với các doanh nghiệp, việc tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu về an toàn trong quá trình sản xuất không chỉ giúp họ tránh rủi ro và sự cố không mong muốn, mà còn tạo ra một môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và hiệu suất cao hơn.

head project scaled 1 Kiểm định nhà xưởng - Chứng nhận chất lượng an toàn chịu lực nhà xưởng Kiểm định nhà xưởng - Chứng nhận chất lượng an toàn chịu lực nhà xưởng

Việc có chứng nhận an toàn chịu lực cũng mang lại lợi ích rõ ràng trong việc thúc đẩy sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Điều này góp phần tạo dựng hình ảnh đáng tin cậy và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp, từ đó mở rộng cơ hội hợp tác và tiềm năng tăng trưởng.

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trên thị trường ngày nay, việc đảm bảo an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng không chỉ là nhiệm vụ tất yếu mà còn là một yếu tố quyết định đến thành công dài hạn của mọi doanh nghiệp.

Đầu tư vào công tác chứng nhận an toàn chịu lực không chỉ mang lại giá trị bền vững mà còn là bước đi thông minh để khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường đa dạng và biến đổi.

kiem dinh nha xuong 29371 Kiểm định nhà xưởng - Chứng nhận chất lượng an toàn chịu lực nhà xưởng Kiểm định nhà xưởng - Chứng nhận chất lượng an toàn chịu lực nhà xưởng

Mục đích của việc kiểm định nhà xưởng bao gồm:

  1. Xác định chất lượng và tình trạng hiện tại của công trình một cách rõ ràng.
  2. Hỗ trợ Chủ đầu tư trong việc đưa ra quyết định phù hợp với nhu cầu, quy mô và mục tiêu sử dụng của nhà xưởng. Điều này đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành và sử dụng.
  3. Cung cấp chứng nhận và đánh giá về chất lượng, tính an toàn và khả năng sử dụng của nhà xưởng. Những thông tin này thường được sử dụng trong báo cáo kiểm định và trong hồ sơ an toàn khi thực hiện kiểm tra và đánh giá an toàn cho nhà xưởng.

Nhìn chung, việc kiểm định nhà xưởng giúp đảm bảo rằng công trình được xây dựng và duy trì theo các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn, đồng thời đáp ứng đúng nhu cầu và mục tiêu của Chủ đầu tư.

Cơ sở pháp lý thực hiện kiểm định chất lượng nhà xưởng – Nhà Máy

Cơ sở thực hiện kiểm định chất lượng cho nhà xưởng, nhà máy và đánh giá độ an toàn chịu lực, cùng cấp giấy chứng nhận đáp ứng các yêu cầu quan trọng đã được hướng dẫn và quy định một cách cụ thể thông qua các văn bản pháp lý sau:

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP: Ban hành ngày 26/01/2021 bởi Chính Phủ, nghị định này tập trung vào việc quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Đây là một tài liệu quan trọng định rõ các quy định chi tiết liên quan đến quản lý chất lượng trong quá trình xây dựng, bao gồm cả nhà xưởng và nhà máy sản xuất.

Thông tư số 10/2021/TT-BXD: Ban hành ngày 25/08/2021 bởi Bộ Xây dựng, thông tư này cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 cùng với Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 do Chính Phủ ban hành. Thông tư này đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn thực hiện các quy định đã được đề ra trong các nghị định trước đó.

Các văn bản pháp lý này tạo nền tảng vững chắc cho quá trình kiểm định chất lượng, đánh giá độ an toàn chịu lực và cấp giấy chứng nhận cho nhà xưởng và nhà máy sản xuất. Chúng định hình cách thức thực hiện, quy trình và tiêu chí để đảm bảo rằng các công trình đáp ứng các yêu cầu cơ bản về chất lượng và an toàn, từ đó góp phần tạo dựng môi trường làm việc an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy.

kiểm định nhà xưởng
kiểm định nhà xưởng

Thời gian quy định việc kiểm định chất lượng nhà xưởng

Thời gian tiến hành kiểm định lại nhà xưởng tùy thuộc vào loại công trình, môi trường hoạt động và các yếu tố khác nhau.

Tuy nhiên, dưới đây là một hướng dẫn tổng quát về thời gian đề xuất cho việc kiểm định lại nhà xưởng dựa trên các chu kỳ kiểm tra được đề ra trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9343:2012 “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì”:

Công trình đặc biệt quan trọng: Kiểm định lại từ 2 đến 3 năm. Những công trình có tầm quan trọng đặc biệt cần được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo an toàn và chất lượng.

Công trình thường xuyên có rất đông người làm việc hoặc qua lại: Kiểm định lại từ 3 đến 5 năm. Đây là những công trình có sự chuyển động lớn của người và vật liệu, nên cần đảm bảo tính an toàn và ổn định.

Công trình công nghiệp và dân dụng khác: Kiểm định lại từ 5 đến 10 năm. Các công trình này không chịu áp lực lớn từ môi trường hoạt động nên có thể có khoảng thời gian kiểm tra rộng hơn.

Công trình thường xuyên chịu ăn mòn khí hậu biển và ăn mòn hóa chất: Kiểm định lại từ 1 đến 2 năm. Do tác động của môi trường gây ra ăn mòn nhanh chóng, việc kiểm tra thường xuyên là cần thiết để phát hiện và xử lý các vấn đề sớm.

vietsum kiem dinh tong the Kiểm định nhà xưởng - Chứng nhận chất lượng an toàn chịu lực nhà xưởng Kiểm định nhà xưởng - Chứng nhận chất lượng an toàn chịu lực nhà xưởng

 

Khi kết cấu của một công trình đảm bảo đủ khả năng chịu lực và an toàn trong suốt quá trình sử dụng, công trình đó sẽ được cấp Giấy chứng nhận về chất lượng xây dựng.

Năng lực của các công ty, tổ chức kiểm định 

Tổ chức kiểm định xây dựng cần đáp ứng các yêu cầu về năng lực sau:

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Tổ chức kiểm định cần phải có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, được cấp bởi Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng thuộc Bộ Xây Dựng. Điều này là để đảm bảo rằng tổ chức có đủ kiến thức, kỹ năng và khả năng thực hiện các công việc kiểm định trong lĩnh vực xây dựng.

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015: Giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do Tổ Chức Chứng Nhận ISOQ Việt Nam cấp là một xác nhận về việc tổ chức đã thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Điều này thể hiện cam kết của tổ chức về sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ kiểm định.

Chứng chỉ hành nghề của chủ trì: Đối với những người chủ trì trong tổ chức kiểm định, việc có chứng chỉ hành nghề liên quan là cực kỳ quan trọng. Điều này chứng minh họ có đủ kiến thức và kỹ năng chuyên môn để đảm nhận vai trò quản lý và giám sát các hoạt động kiểm định.

Công ty chúng tôi đã đáp ứng đầy đủ năng lực hoạt động kiểm định xây dựng. Chúng tôi không chỉ có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 mà còn có chứng chỉ hành nghề của các chủ trì. Điều này cho phép chúng tôi tự tin trong việc thực hiện kiểm định cho các công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông (đường thủy), và hạ tầng kỹ thuật.

vietsum kiem dinh trac dac nha xuong 1 Kiểm định nhà xưởng - Chứng nhận chất lượng an toàn chịu lực nhà xưởng Kiểm định nhà xưởng - Chứng nhận chất lượng an toàn chịu lực nhà xưởng

Nội dung kiểm định nhà xưởng bao gồm những gì?

Trong quá trình kiểm định kết cấu nhà xưởng, chúng tôi tiến hành kiểm tra và đánh giá một loạt các yếu tố để đảm bảo chất lượng, độ an toàn và hiệu suất của công trình. Dưới đây là một số nội dung chính mà chúng tôi thực hiện trong quá trình kiểm định:

I. Đối với kết cấu bê tông cốt thép:

Kiểm tra các khuyết tật và hư hỏng của công trình như nứt, thấm, bong tróc, xâm thực, để xác định tình trạng và đề xuất biện pháp khắc phục.

Đo đạc và kiểm tra kích thước tổng thể công trình, cũng như kích thước hình học của các cấu kiện như móng, cột, dầm và sàn.

Thực hiện kiểm tra cường độ bê tông các cấu kiện như cột, dầm, sàn để đảm bảo tính an toàn và đủ sức chịu lực.

Kiểm tra số lượng, đường kính cốt thép của các cấu kiện cột, dầm, sàn và đảm bảo chúng đáp ứng yêu cầu thiết kế.

Đánh giá và kiểm tra cường độ của cốt thép trong các cấu kiện cột, dầm, sàn để đảm bảo tính bền vững và chất lượng.

Kiểm tra độ võng của dầm và sàn để xác định sự ổn định của cấu kiện trong quá trình sử dụng.

Thực hiện kiểm tra tình trạng rung động gây ra bởi thiết bị và xác định tác động của nó lên cấu kiện.

Kiểm tra và đo đạc chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép trong các cấu kiện cột, dầm, sàn.

Đánh giá độ thẳng đứng của các cột để đảm bảo tính thẩm mỹ và an toàn.

Xác định độ nghiêng tổng thể của công trình để đảm bảo tính ổn định chung.

Thực hiện tính toán kiểm tra khả năng chịu lực của công trình để đảm bảo rằng nó đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

II. Đối với kết cấu thép:

Kiểm tra các khuyết tật và hư hỏng của công trình như nứt, để xác định tình trạng và đề xuất biện pháp khắc phục.

Đo đạc và kiểm tra kích thước tổng thể của công trình, cũng như kích thước hình học của các cấu kiện khung thép.

Kiểm tra cường độ của cốt thép trong khung kèo để đảm bảo tính an toàn và chất lượng.

Kiểm tra số lượng, chất lượng liên kết bu lông, mối hàn ở các mắt liên kết để đảm bảo sự kết nối đáng tin cậy.

Đánh giá biến dạng cục bộ của các chi tiết liên kết để đảm bảo tính ổn định.

Kiểm tra biến dạng và nghiêng bản bụng kèo để đảm bảo tính

Quy trình kiểm tra nhà xưởng thực hiện gồm các bước

Bước 1: Quan sát và kiểm tra tình trạng công trình

Để bắt đầu quá trình kiểm định, chúng tôi thực hiện việc quan sát và kiểm tra tình trạng thực tế của công trình.

Đây là giai đoạn mà chúng tôi tập trung vào việc thu thập thông tin bằng cách sử dụng các phương pháp thủ công và các công cụ phục vụ cho việc đánh giá chất lượng và tình trạng công trình.

Chúng tôi kết hợp việc quan sát trực quan với việc sử dụng các thiết bị hiện đại như máy ảnh để ghi lại hình ảnh thực tế của công trình.

Các thiết bị như thước thép, máy đo khoảng cách Leica, thước kẹp điện tử và máy đo xác định bề rộng vết nứt được sử dụng để đo đạc và ghi nhận các thông số cụ thể.

Việc quan sát và kiểm tra này giúp chúng tôi có cái nhìn tổng quan về tình trạng công trình, từ đó tạo cơ sở cho các bước tiếp theo trong quá trình kiểm định.

Bước 2: Kiểm tra kích thước hình học của cấu kiện

Sau khi hoàn thành bước đầu tiên, chúng tôi tiến hành kiểm tra và đo đạc kích thước hình học của các cấu kiện trong công trình.

Mục tiêu của bước này là xác định lại kích thước chính xác của các phần cấu kiện công trình và thực hiện đo vẽ lại theo thực tế.

Chúng tôi thực hiện việc này bằng cách sử dụng các phương pháp thủ công và công cụ đo đạc hiện đại. Đầu tiên, chúng tôi tiến hành kiểm tra hiện trường để xác định vị trí và tình trạng thực tế của các cấu kiện.

Sau đó, chúng tôi sử dụng các công cụ như thước thép, thước kẹp điện tử và máy đo khoảng cách Leica để thực hiện việc đo đạc trực tiếp các kích thước.

Việc này giúp chúng tôi có được dữ liệu chính xác về kích thước và hình dáng của các cấu kiện, từ đó tạo ra các bản vẽ và báo cáo thực tế.

Điều này đảm bảo rằng việc kiểm định được thực hiện trên cơ sở chính xác và đáng tin cậy.

Bước 3: Kiểm tra cường độ thép hình

Tiếp theo, chúng tôi tiến hành kiểm tra cường độ của thép hình trong cấu kiện. Mục tiêu của bước này là đo đạc và xác định lại cường độ thực tế của thép hình trong công trình.

Chúng tôi thực hiện việc này bằng cách sử dụng phương pháp đo đạc trực tiếp và sử dụng thiết bị đo độ cứng kim loại chuyên dụng HARTIP.

Trước hết, chúng tôi tiến hành kiểm tra hiện trường để xác định vị trí và tình trạng thực tế của các cấu kiện thép hình.

Sau đó, chúng tôi sử dụng máy đo độ cứng HARTIP để thực hiện đo đạc trực tiếp cường độ của thép hình.

Phương pháp này giúp chúng tôi có được thông tin chính xác về cường độ của thép hình, một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và độ bền của công trình.

Kết quả kiểm tra cường độ thép hình cung cấp thông tin cần thiết để đảm bảo tính an toàn và đáng tin cậy của cấu kiện trong quá trình sử dụng.

Bước 4: Kiểm tra cường độ của bê tông

Tiếp theo, chúng tôi tiến hành kiểm tra cường độ của bê tông trong công trình. Mục tiêu của bước này là đo đạc cường độ thực tế của lớp bê tông sử dụng bằng phương pháp thử súng bật nảy, phối hợp với bảng tra Tiêu chuẩn xây dựng (TCVN).

Chúng tôi thực hiện việc này bằng cách sử dụng thử súng bật nảy, một thiết bị đo đạc cường độ bê tông hiệu quả. Phương pháp này kết hợp với việc tra cứu Tiêu chuẩn xây dựng (TCVN) để xác định cường độ thực tế của bê tông dựa trên kết quả đo.

Chúng tôi cũng áp dụng phương pháp không phá hủy (NDT) bằng súng bật nảy để đảm bảo tính chính xác và không ảnh hưởng đến cấu kiện.

Việc kiểm tra cường độ bê tông là một phần quan trọng trong quá trình đảm bảo chất lượng và độ bền của công trình, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết để đảm bảo tính an toàn và tuổi thọ của bê tông trong thời gian sử dụng.

Bước 5: Kiểm tra số lượng, đường kính cốt thép và chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép

Trong giai đoạn này, chúng tôi thực hiện việc kiểm tra số lượng cốt thép, đường kính cốt và đo chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép trong cấu kiện.

Mục tiêu của bước này là xác định lại thông số thực tế của cốt thép và lớp bê tông bảo vệ để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về cấu trúc và an toàn.

Chúng tôi sử dụng phương pháp điện từ, kết hợp với thiết bị máy Elcometer THD 331 để đo đạc các thông số liên quan đến cốt thép và lớp bê tông bảo vệ.

Đồng thời, chúng tôi cũng thực hiện việc khoan đục và sử dụng các công cụ như thước thép và thước kẹp điện tử để thực hiện việc đo đạc thủ công.

Phương pháp này giúp chúng tôi có được thông tin cụ thể và chính xác về cốt thép và lớp bê tông bảo vệ, đảm bảo tính đồng nhất và đáng tin cậy của cấu kiện. Điều này làm nền tảng cho việc đảm bảo chất lượng và an toàn của công trình trong thời gian sử dụng.

Bước 6: Kiểm tra độ võng dầm, độ võng ô sàn, độ võng kèo mái và độ nghiêng lệch cột

Trong phần này, chúng tôi thực hiện kiểm tra các yếu tố như độ võng dầm, độ võng ô sàn, độ võng kèo mái và độ nghiêng lệch của cột. Mục tiêu của bước này là xác định sự chênh lệch và độ đồng phẳng của các cấu kiện chính trong công trình.

Chúng tôi thực hiện việc này bằng cách sử dụng phương pháp trắc đạc để đo đạc độ đồng phẳng của ô dầm sàn, từ đó xác định các điểm võng trong kết cấu.

Sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica, chúng tôi đo và xác định cao độ của các điểm, sau đó tính toán độ võng và chênh lệch giữa các điểm đo.

Phương pháp này giúp chúng tôi có cái nhìn chính xác về sự thay đổi và tình trạng của cấu kiện chính, từ đó tạo cơ sở cho việc đảm bảo tính ổn định và an toàn của công trình.

Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chất lượng và độ bền của công trình trong thời gian sử dụng.

Bước 7: Lập báo cáo kiểm định chất lượng công trình

Sau khi hoàn thành quá trình kiểm định, chúng tôi tiến hành lập báo cáo đánh giá chất lượng của công trình. Bước này bao gồm việc tính toán và kiểm tra khả năng chịu lực cũng như độ an toàn của cấu kiện.

Đồng thời, chúng tôi đề xuất giải pháp sửa chữa cho những trường hợp mà công trình bị hư hỏng hoặc không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng.

Trong báo cáo, chúng tôi trình bày kết quả tính toán và kiểm tra khả năng chịu lực, đi kèm với đánh giá độ an toàn của kết cấu.

Nếu phát hiện các vấn đề hoặc hư hỏng trong công trình, chúng tôi đề xuất các giải pháp sửa chữa cụ thể để khắc phục tình trạng đó.

Điều này giúp bảo đảm rằng công trình sẽ được duy trì và sử dụng một cách an toàn và hiệu quả.

Nếu công trình đạt được các tiêu chuẩn về an toàn chịu lực, chúng tôi sẽ cấp giấy chứng nhận để xác nhận rằng công trình đáp ứng đủ các yêu cầu an toàn chịu lực. Điều này là một bằng chứng chính thức về việc công trình đã qua kiểm định và đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết.

Đơn vị kiểm định nhà xưởng có trách nhiệm gì?

Lập đề cương đánh giá phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và các quy định của hợp đồng xây dựng để trình Chủ Đầu Tư phê duyệt.

Thực hiện đánh giá theo đề cương được duyệt, bao gồm việc kiểm tra, đo đạc và đánh giá chất lượng công trình.

Lập báo cáo kết quả đánh giá và trình Chủ Đầu Tư, cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng, chất lượng và khả năng an toàn của công trình.

Chịu trách nhiệm về chất lượng công tác đánh giá do mình thực hiện, đảm bảo rằng quá trình kiểm định được thực hiện chính xác và đáng tin cậy.

Đề xuất các giải pháp sửa chữa và cải tiến nếu phát hiện vấn đề hoặc hư hỏng trong quá trình kiểm định, nhằm đảm bảo tính an toàn và chất lượng của công trình.

Đơn vị kiểm định nhà xưởng có nhiệm vụ quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn của công trình xây dựng, thông qua việc thực hiện đánh giá chất lượng, lập báo cáo và đề xuất giải pháp.

Trách nhiệm của Chủ Đầu Tư về kiểm định nhà xưởng là gì?

Tổ chức và thuê đơn vị kiểm định có đủ năng lực để thực hiện công việc kiểm định. Chủ Đầu Tư có trách nhiệm chọn đơn vị kiểm định có đủ khả năng để đảm bảo quá trình kiểm định được thực hiện chính xác và đáng tin cậy.

Bàn giao hồ sơ và tài liệu cần thiết cho tổ chức kiểm định để hỗ trợ công tác đánh giá. Các tài liệu này bao gồm hồ sơ bảo trì công trình, hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và hoàn công, lý lịch lắp đặt thiết bị, cũng như các hồ sơ tài liệu khác liên quan. Trong trường hợp thiếu thông tin hoặc hồ sơ không đầy đủ, Chủ Đầu Tư phải tổ chức khảo sát và lập hồ sơ hiện trạng để đảm bảo công tác đánh giá được tiến hành đúng chất lượng.

Tổ chức thẩm tra và phê duyệt đề cương đánh giá từ phía tổ chức kiểm định. Điều này đảm bảo rằng quá trình kiểm định được thực hiện theo các tiêu chuẩn và quy định áp dụng.

Tổ chức giám sát quá trình thực hiện kiểm định. Chủ Đầu Tư cần đảm bảo rằng các hoạt động kiểm định diễn ra đúng theo kế hoạch và theo các quy định đã được thống nhất.

Xem xét và xác nhận kết quả đánh giá từ tổ chức kiểm định. Trong trường hợp kết quả đánh giá không đạt yêu cầu, Chủ Đầu Tư phải yêu cầu tổ chức kiểm định thực hiện đánh giá bổ sung hoặc đánh giá lại.

Gửi một bản kết quả đánh giá đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định, đảm bảo rằng thông tin về chất lượng công trình được báo cáo và ghi nhận đầy đủ.

Lưu trữ hồ sơ đánh giá vào hồ sơ bảo trì công trình, đảm bảo rằng thông tin về quá trình kiểm định và đánh giá được lưu giữ và truy cập theo yêu cầu.

Chi phí tiến hành kiểm định nhà xưởng – Công trình xây dựng

Chi phí kiểm định chất lượng công trình gồm hạng mục nào?

Các hạng mục chi phí kiểm định chất lượng công trình bao gồm:

Khảo sát, đo đạc hiện trạng hạng mục hoặc công trình cần kiểm định.

Lập đề cương, thẩm tra đề cương và dự toán các công tác kiểm định.

Thu thập và nghiên cứu hồ sơ tài liệu liên quan đến việc kiểm định.

Thí nghiệm, tính toán, phân tích, quan trắc và đánh giá.

Chi phí vận chuyển máy móc phục vụ việc kiểm định.

Lập báo cáo kết quả kiểm định & kiến nghị phương án giải quyết.

Các chi phí cần thiết khác phục vụ việc kiểm định.

Dung sung bat nay kiem dinh ket cau-min

Chi phí kiểm định chất lượng công trình của DHB Design là bao nhiêu?

Chi phí kiểm định xây dựng và trách nhiệm chi trả chi phí kiểm định được pháp luật quy định tại Điều 19 Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành như sau:

Trong quá trình thi công xây dựng, trách nhiệm chi trả chi phí kiểm định theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Nghị định 46/2015/NĐ-CP; Trong quá trình khai thác, sử dụng, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm chi trả chi phí kiểm định.

Trường hợp kết quả kiểm định chứng minh được lỗi thuộc trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân nào có liên quan thì các tổ chức, cá nhân này phải chịu chi phí kiểm định tương ứng với lỗi do mình gây ra. Nguồn: hbcg.vn

Chi phí kiểm định chất lượng công trình sẽ tuỳ thuộc vào các yếu tố như số lượng hạng mục mà chủ đầu tư muốn kiểm định hoặc mục đích kiểm định công trình của chủ đầu tư là gì.

Nếu mục đích là kiểm định nâng tầng hoặc kiểm định móng để cho công tác sửa nhà nâng tầng thì đơn giá kiểm định chất lượng công trình xây dựng sẽ khác. Bởi vì mỗi hạng mục giám định sẽ có đơn giá kiểm định khác nhau cho công trình xây dựng

Chi phí kiểm định chất lượng (kết cấu: móng, cột, dầm, sàn…): 25.000.000 ~ 45.000.000 VND

Chi phí thi công gia cường kết cấu: 70.000.000 ~ 200.000.000 VND

Chi phí thiết kế gia cường: 15.000.000 ~ 25.000.000 VND

Chi phí thi công nâng tầng nhà có dầm: liên hệ

Chi phí thi công nâng tầng nhà không dầm: liên hệ

Chi phí hoàn công toàn bộ công trình: liên hệ

Chi phí xin phép xây dựng: liên hệ ***

Lưu ý, đây là đơn giá DHB Design gửi đến quý khách tham khảo, chi phí kiểm định thực tế sẽ tuỳ thuộc vào mục đích kiểm định, diện tích công trình, số lượng hạng mục kiểm định và những công tác khác theo yêu cầu…

Báo cáo Kiểm định Chất lượng nhà xưởng – Công trình Xây dựng

Một báo cáo kiểm định chất lượng nhà xưởng – công trình xây dựng sẽ gồm các phần sau:

I. Thông tin chung về Công trình

Chủ đầu tư:
Địa chỉ:
Mục đích kiểm định:

II. Quy chuẩn và Căn cứ thực hiện

Quy chuẩn áp dụng:
Các quy định liên quan đến kiểm định chất lượng công trình:

III. Nhiệm vụ của Kiểm định Nhiệm vụ chính của quá trình kiểm định bao gồm:

Đánh giá chất lượng kết cấu.
Đánh giá khả năng chịu lực của công trình.
IV. Thông tin chi tiết về Công trình

Địa chỉ:
Chủ đầu tư:
Hiện trạng công năng các tầng:

V. Nội dung và Thiết bị sử dụng trong quá trình kiểm định

Phương pháp và thiết bị được sử dụng trong kiểm định kết cấu hoặc kiểm định móng.

VI. Kết quả khảo sát và giám định

Kích thước hình học của công trình.
Cường độ nén của bê tông và các thông số quan trọng khác.

VII. Kết luận chung về Công trình

Tổng hợp kết quả khảo sát, giám định, và phân tích để đưa ra những nhận định chính về chất lượng của công trình.

VIII. Kiến nghị

Trung tâm Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng đưa ra các kiến nghị về cải tạo và gia cường kết cấu (nếu cần).

IX. Phụ lục tính toán

Thông tin về vật liệu sử dụng trong kết cấu.
Trọng lượng riêng của kết cấu.
Tải trọng tĩnh và hoạt tải sử dụng.
Kết quả biến dạng nội lực và phản lực.
Khả năng chịu lực của các hạng mục như sàn, dầm, cột, móng.

X. Hình ảnh khảo sát và kiểm định thực tế

Lưu ý: Báo cáo Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng cần tuân theo các quy định và tiêu chuẩn liên quan để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin.

Những dự án Kiểm định nhà xưởng tiêu biểu đã thực hiện

Dự án kiểm định nhà xưởng do Công ty thực hiện:

Kiểm định nhà xưởng: Công Ty Nhà Máy Sản Xuất Giấy

Loại dự án: Kiểm định cơ sở sản xuất giấy.
Mục tiêu: Đảm bảo quá trình sản xuất giấy đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn.

Kiểm định nhà xưởng: Showroom Ô tô

Loại dự án: Kiểm định cơ sở showroom ô tô.
Mục tiêu: Xác minh rằng showroom đáp ứng các yêu cầu về an toàn và trình bày sản phẩm một cách hợp lý.

Kiểm định nhà xưởng: Trung tâm thương mại

Loại dự án: Kiểm định trung tâm thương mại.
Mục tiêu: Đảm bảo rằng trung tâm thương mại tuân thủ các quy định về an toàn và chất lượng.

Kiểm định nhà xưởng: Nhà máy chế biến, bảo quản thuỷ sản

Loại dự án: Kiểm định nhà máy chế biến và bảo quản sản phẩm thuỷ sản.
Mục tiêu: Đảm bảo sự an toàn và chất lượng của sản phẩm thuỷ sản trong quá trình chế biến và bảo quản.

Công Ty Nhà Máy Chế Biến Và Bảo Quản Thuỷ Sản

Loại dự án: Kiểm định cơ sở chế biến và bảo quản thuỷ sản.
Mục tiêu: Đảm bảo quy trình sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

Kiểm định nhà xưởng: Nhà máy thức ăn chăn nuôi

Loại dự án: Kiểm định nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Mục tiêu: Đảm bảo sản xuất thức ăn chăn nuôi đáp ứng các yêu cầu chất lượng và an toàn.

Kiểm định nhà xưởng: Công Ty Nhà Máy Thức Ăn Chăn Nuôi

Loại dự án: Kiểm định cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Mục tiêu: Xác minh rằng quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi tuân thủ các quy định an toàn và chất lượng.

Kiểm định nhà xưởng: Nhà xưởng sản xuất và gia công da bán thành phẩm

Loại dự án: Kiểm định nhà xưởng sản xuất và gia công da.
Mục tiêu: Đảm bảo quy trình sản xuất và gia công da đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

Kiểm định nhà xưởng: Công Ty Xí Nghiệp Sản Xuất Sản Phẩm Từ Plastic

Loại dự án: Kiểm định cơ sở sản xuất sản phẩm từ nhựa.
Mục tiêu: Đảm bảo an toàn và chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm từ nhựa.

Kiểm định nhà xưởng:Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ giấy và bìa

Loại dự án: Kiểm định nhà máy sản xuất sản phẩm từ giấy và bìa.
Mục tiêu: Đảm bảo quá trình sản xuất sản phẩm từ giấy và bìa đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn.

Kiểm định nhà xưởng:Nhà kho chứa hàng

Loại dự án: Kiểm định nhà kho chứa hàng.
Mục tiêu: Đảm bảo an toàn và quản lý hiệu quả của nhà kho chứa hàng.

Công Ty Xí Nghiệp Sản Xuất Bi, Bánh Răng, Hộp Số, Các Bộ Phận Điều Khiển Và Truyền Chuyển Động

Loại dự án: Kiểm định cơ sở sản xuất các bộ phận cơ khí.
Mục tiêu: Đảm bảo chất lượng và an toàn của các bộ phận cơ khí sản xuất.

Nhà xưởng sản xuất

Loại dự án: kiểm định kết cấu nhà xưởng sản xuất.
Mục tiêu: Đảm bảo an toàn và quy trình sản xuất trong nhà xưởng.

Công Ty Nhà Máy Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc, Gia Cầm Và Thuỷ Sản

Loại dự án: Kiểm định cơ sở sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm, và thuỷ sản.
Mục tiêu: Đảm bảo chất lượng và an toàn của thức ăn sản xuất.

Công Ty Nhà Máy Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi

Loại dự án: Kiểm định cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Mục tiêu: Xác minh rằng quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi tuân thủ các quy định an toàn và chất lượng.

Nhà xưởng gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Loại dự án: Kiểm định nhà xưởng gia công cơ khí và xử lý kim loại.

Công ty TNHH Giày Fuluh – kiểm định nhà xưởng

Loại dự án: Kiểm định chất lượng xây dựng nhà xưởng.
Diện tích sàn: 400.000 m2
Mục tiêu: Đảm bảo xây dựng nhà xưởng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

Công ty TNHH Prex Vinh – kiểm định nhà xưởng

Loại dự án: Kiểm định chất lượng xây dựng nhà xưởng.
Diện tích sàn: 76.000 m2
Mục tiêu: Đảm bảo xây dựng nhà xưởng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

Kiểm định nhà xưởng: Công ty TNHH Công nghiệp Giày Aurora Việt Nam  

Loại dự án: Kiểm định chất lượng xây dựng nhà xưởng.
Diện tích sàn: 10.500 m2
Mục tiêu: Đảm bảo xây dựng nhà xưởng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

Kiểm định nhà xưởng: Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Quốc tế Phong phú

Loại dự án: Kiểm định chất lượng xây dựng nhà xưởng.
Diện tích sàn: 48.000 m2
Mục tiêu: Đảm bảo xây dựng nhà xưởng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

Kiểm định nhà xưởng: Tổng Công ty May Mặc Nhà Bè – Công ty Cổ Phần – 

Loại dự án: Kiểm định chất lượng xây dựng nhà xưởng.
Diện tích sàn: 5.244 m2
Mục tiêu: Đảm bảo xây dựng nhà xưởng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

Kiểm định nhà xưởng: Công Ty TNHH May Tinh Lợi

Loại dự án: Kiểm định chất lượng xây dựng nhà xưởng.
Diện tích sàn: Trên 45.000 m2
Mục tiêu: Đảm bảo xây dựng nhà xưởng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

Kiểm định nhà xưởng: Xưởng May Bao Tay, May Giỏ Xách, In Logo Công Ty Lên Sản Phẩm (Guang Yang Worldwide)

Loại dự án: Kiểm định chất lượng xây dựng nhà xưởng.
Diện tích sàn: 15.000 m2
Mục tiêu: Đảm bảo xây dựng nhà xưởng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

Kiểm định nhà xưởng: Công Ty TNHH Công Nghiệp Dệt Huge Bamboo

Loại dự án: Kiểm định chất lượng xây dựng nhà xưởng.
Diện tích sàn: 12.000 m2
Mục tiêu: Đảm bảo xây dựng nhà xưởng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

Các dự án trên đều thể hiện sự đa dạng trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng, và việc kiểm định chất lượng của chúng đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an toàn và hiệu suất của các cơ sở công nghiệp.

Công ty kiểm định nhà xưởng uy tín chuyên nghiệp

Điều kiện năng lực của Công ty Zena và đội ngũ kỹ sư tham gia kiểm định công trình:

Chứng nhận kinh doanh:

Zena là doanh nghiệp đã đăng ký ngành nghề kiểm định chất lượng công trình xây dựng và đã được Sở Kế Hoạch Đầu Tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Chứng nhận năng lực kiểm định:

Zena là tổ chức kiểm định được Bộ Xây Dựng và Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng công nhận đủ điều kiện với năng lực và kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực kiểm định công trình.

Đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp:

Đội ngũ kỹ sư của Zena được đào tạo chuyên nghiệp và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với cấp và loại công trình tham gia. Chúng tôi cam kết về trách nhiệm và sứ mệnh của mình, đảm bảo đem đến giá trị và sự an tâm cho khách hàng trong mọi dự án, ngay cả khi dự án đã hoàn thành.

Tiến độ công việc:

Zena luôn đảm bảo hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến. Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi phối hợp làm việc đồng bộ và linh hoạt với nhau để đảm bảo tiến độ của dự án.
Chất lượng công việc:

Với năng lực và kinh nghiệm dày dặn, Zena đã thực hiện kiểm định hàng ngàn dự án và luôn tư vấn giải pháp phù hợp với điều kiện sẵn có và mục tiêu ban đầu của khách hàng.

Chi phí hợp lý:

Zena luôn đưa ra ngân sách phù hợp, kinh tế và hiệu quả, cam kết đem lại đúng giá trị cho khách hàng.

Kinh nghiệm đa dạng:

Zena đã tham gia kiểm định rất nhiều công trình cấp I, cấp II trên khắp cả nước và trong nước ngoài, với nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất đến xây dựng, đảm bảo rằng chúng tôi có sự hiểu biết rộng rãi và kinh nghiệm đa dạng để đối phó với các dự án khó khăn và phức tạp.

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời